अदालतमा सामान्य प्रकृतिका निवेदन लेखाउन वकिललाई शुल्क तिर्नु नपर्ने

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

प्रकाश भण्डारी “ बिबेक ”
अदालती काम ले तपाई जिल्ला अदालत जाँदै हुनुहुन्छ भने अब देखी अदालतमा सामान्य प्रकृतिका निवेदन लेखाउन वकिललाई शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । सर्बोच्च अदालतले मुद्दाको चरण देखी फैसला कार्यान्वयन सम्मका चरणमा सेवाग्राही द्धारा प्रयोग गरिने सामान्य प्रकृतिका निवेदन नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेबमोजिम जिल्ला अदालत नवलपरासीमा सहायता कक्षको स्थापना गरी उक्त कक्षबाट यस्तो सेवा दिन शुरु गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा र पुवरावेदन अदालतमा रहेका बैतनिक कानुन व्यवसायी,सहायता कक्ष (Help Desk) मा रहेका कर्मचारी तथा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी हरुबाट निवेदन नि:शुल्क सहयोग हुने व्यवस्था शुरु गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायी र लेखनदासले सेवाग्राहीबाट निवेदन लिखदिएबापत मनपरी शुल्क लिएको भन्ने गुनासो आएपछि सर्बोच्च अदालतलेनै जिल्ला अदालतबाट ४० प्रकारका र पुनरावेदन अदालतबाट ३५ प्रकारका निवेदनमा सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क दिने व्यवस्था गरेको हो ।
जस अन्तर्गत जिल्ला अदालतबाट नवलपरासी बाट अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित, अनुमति पाँउ, अड्डाको रोहवरमा म्याद, गुज्रेको म्याद थामी प्रतिउत्तर लिखित जवाफ दर्ता गरि पाँउ, मुद्दा सकार गरी पाँउ, पत्रिकामा म्याद जारी गरी पाँउ, वतन खुलाईएको, फौजदारी मुद्दामा बयान गराई पाँउ, हाजिर हुन पाँउ, बयान गराई पाँउ १३९, नक्कल निवेदन, दस्तुर दाखिला, गुज्रेको तारिख थमाई पाँउ, अ.ब ६२ को गुज्रेको म्याद तारेख थमाई पाँउ, सम्पत्ति रोक्का राखी पाँउ, यथास्थितिमा राखी पाँउ भन्ने, कारणी उपस्थित गराएको, दशीको सामान फिर्ता पाँउ, निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराई पाँउ, सक्कल लिखत दाखिला गरेको, साक्षी हाजिर गराई पाँउ, लिखत फिराद प्रति उत्तर संसोधन गराई पाँउ, मुद्दा फिर्ता गरी पाँउ, मुद्दा मुलतवीमा राखी पाँउ, मुद्दा मुलतवीबाट जगाई पाँउ, कोट फि पछि बुझाउने गरी सुबिधा पाँउ, धरौटी रकम फिर्ता गरी पाँउ, कोट फि रकम फिर्ता पाँउ , आदेश फैसला संशोधन गरी पाँउ, जरिवानाको रकम फिर्ता पाँउ, धरौटी तारेख पाँउ, जेथाको सट्टा नगद धरौटी दाखिला गरेको, जेथा परिवर्तन गरी पाँउ, रोक्का रहेको जग्गा/सम्पत्ति फुकुवा गरी पाँउ, फैसला आदेशको जानकारी पाँउ, मिलापत्रको जानकारी गराई पाँउ, बिगो भराई पाँउ, सम्पत्ति रोक्का राखी पाँउ भन्ने बिगोको हकमा, फैसला अनुसार चलन चलाई पाँउ, बण्डा छुट्याई पाँउ, चलन हटक दरखास्त लगायतका ४० किसिमका निवेदन वैतनिक कानुन व्यवसायी वा अदालतका कर्मचारी तथा सहायता कक्ष (Help Desk) बाट नि:शुल्क उपलब्ध गराईने भएको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले अदालतमा गएर आफनो काम बमोजिमको निवेदन लेख्नको लागी अनुरोध गरेमा अदालतको सहायता कक्ष(Help Desk) बाट सहजै रुपमा उपलब्ध हुनेछ । यसका लागी सेवाग्राहीले कत्तिपनि शुल्क बुझाउनु पर्देन् । साथै थप जानकारीको जिल्ला अदालत नवलपरासीको ईमेल infodcnawalparasi@dcourt.gov.np तथा कार्यालयको ०७८-५०१०६२ मा ९ बजे देखी ५ बजेसम्म सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

गैँडाकोट न.पा.२ गैँडाकोट नवलपरासी ।

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *